Galeria
Powiat w obiektywie
Mapa Powiatu Brzezińskiego

Rada i komisje

 Skład Rady Powiatu w Brzezinach

Marian Krasiński
Przewodniczący Rady

Marian Krasiński

 

 

 
Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Supera

Bartłomiej Lipski

 
Radni
 1. Mariusz Guzicki

 2. Roman Sasin

 3. Renata Agnieszka Kobiera

 4. Edmund Kotecki

 5. Tomasz Miazek

 6. Maria Krakowiak

 7. Bogdan Supera

 8. Jarosław Kobus

 9. Irena Gralewska-Jagiełło

 10. Jacek Szeligowski

 11. Ineza Syrek
 12. Ewa Natkańska
 

 

Komisje Rady Powiatu w Brzezinach

 


Komisja RewizyjnaPrzewodnicząca:
Renata Kobiera
 

Wiceprzewodniczący: Jarosław Kobus

 1.  Bogdan Supera
 2.  Tomasz Miazek
 3.  Ineza Syrek
 
 
 Komisja Budżetu, Rozwoju i PromocjiPrzewodniczący: Jarosław Kobus

 1. Edmund Kotecki
 2. Mariusz Guzicki
 3. Tomasz Miazek
 
  


 
Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw SpołecznychPrzewodnicząca: Irena Gralewska-Jagiełło

Wiceprzewodnicząca: Maria Krakowiak
 
 1. Roman Sasin
 2. Bartłomiej Lipski
 3. Renata Kobiera
 
 


 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony ŚrodowiskaPrzewodniczący: Bogdan Supera

Wiceprzewodnicząca: Eugeniusz Supera
 
 1. Roman Sasin
 2. Jacek Szeligowski

Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16,
tel./fax: (0-46) 874-11-11, www.powiat-brzeziny.pl,
starostwo@powiat-brzeziny.pl