Galeria
Powiat w obiektywie
Mapa Powiatu Brzezińskiego

Rada i komisje

 Skład Rady Powiatu w Brzezinach

Marian Krasiński
Przewodniczący Rady
Marian Krasiński
 

 

Ewa Sobkiewicz Paweł Goździński
Wiceprzewodniczący Rady
Ewa Sobkiewicz      Paweł Goździński
 
Radni

Leszek Górajek

Mariusz Czesław Guzicki

Renata Agnieszka Kobiera

Edmund Kotecki

Zbigniew Lechański

Janusz Nowański

Irena Gralewska-Jagiełło

Zbigniew Sokołowski

Bogdan Supera

Ryszard Maciej Susik

Zbigniew Pakuła

Renata Sitkiewicz

 

 

Komisje Rady Powiatu w Brzezinach

 


Komisja RewizyjnaPrzewodnicząca: Kobiera Renata
 

Wiceprzewodniczący: Guzicki Mariusz

 
  Renata Sitkiewicz - członek
Supera Bogdan - członek
Susik Ryszard - członek
 
 Komisja Budżetu, Rozwoju i PromocjiPrzewodniczący: Guzicki Mariusz

Wiceprzewodniczący: Nowański Janusz

 
Sokołowski Zbigniew - członek
Supera Bogdan - członek
  Paweł Goździński- członek
 
  


 
Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw SpołecznychPrzewodnicząca: Irena Gralewska-Jagiełło

Wiceprzewodnicząca: 
 
  Ewa Sobkiewicz - członek
Leszek Górajek - członek
Zbigniew Lechański - członek
Janusz Nowański - członek
 
 
 


 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony ŚrodowiskaPrzewodniczący: Ryszard Susik

Wiceprzewodnicząca: 
 
Irena Gralewska-Jagiełło - członek
  Renata Sitkiewicz - członek
Edmund Kotecki - członek
Zbigniew Pakuła - członek

Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16,
tel./fax: (0-46) 874-11-11, www.powiat-brzeziny.pl,
starostwo@powiat-brzeziny.pl